spacer.png, 0 kB

Kapacitetsregnskabet er det eneste realistiske alternativ for budgettering med mening i Resultat-center opdelte virksomheder - under opture såvel som nedture  - med fuld lønsomheds- og likviditets kontrol. Markeds alternativer kan vurderes og prioriteres efter relativ lønsomhed inden for rammerne af den bestående kapacitet. Kapacitets alternativer efter nytteværdi og finans alternativer efter fleksibilitet i tidsvinduer og beredskab

 
EnglishArabicDanishFrenchGermanHindiPolishRussianSwedish

Business Manager

Click on > to start
^ bottom left to stop

Leadertools

Software

List All Products


Advanced Search
Download Area
Show Cart
Your Cart is currently empty.

Shopping Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
Ledelse med Kapacitetsregnskabet - vejen til succes
Wednesday 17. October 2007

Budgettet - et inspirerende teamwork

NYHED - nu også med Diskret Kapacitets Simulation® 

Business Manager - motiverende resultatledelse med budgetter

 • ledelsens personlige værktøj for hurtig reaktion på de mange uforudsete begivenheder der præger dagligdagen for resultatorienterede virksomheder på konkurrencemarkeder. Det støtter beslutningsprocessen på et højt niveau for den overordnede lønsomhedsstyring i den profitcenter opdelte virksomhed, hvor der regnes på, hvad der er bedst for helheden og hvor der brug for en koordineret indsats - med Kapacitetsregnskabet iht professor Palle Hansen's oplæg - sømløst integreret med virksomhedens ERP system. Kapacitetsregnskabet udgør det bedste grundlag for den ledelsesmæssige brugergrænseflade til virksomhedens økonomiske maskinrum og personelle resourcer - det administrative lønsomhedskompas.

Der er model- og erkendelses mæssigt etableret en afgrænset men realistisk informationsmængde indenfor de bestående rammer for virksomheden med fokus på på en enkel og logisk rækkefølge i ledelsesprocessen baseret på valg imellem alternative budgetscenarier med konsekvenser af forskellige kombinationer af alternative aktive tiltag indenfor salg, produktion og financiering - under hensyn til kapaciteten for den til enhver tid gældende fabrikskalender.

Det valgte budgetscenarie danner grundlag for budgettilføjelser hos de resultatansvarlige.

Delegerende resultatledelse med budgetter kan - grebet rigtigt an - være både motiverende, lærerigt og lønsomt. I disse tider er det et spørgsmål om din virksomhed kan overleve uden. (Palle Hansen)

Af fokusområder kan nævnes: www.baseSim.com

 • Dekomponeret resultatkontrol og analyser danner grundlag for næste periodes budget
 • Minimums overskud  for at kunne svare enhvert sit - beregnes
 • Forretningsområder ledet af resultatansvarlige, hvor virksomheden ved hjælp af sine
 • Vare grupper, som belaster Kapaciteter løser Kundefunktioner for sine
 • Kunde grupper, der igen er defineret ved egenskaber som markeds segmenter
 • Resultat centre  med ansvarlige medarbejdere, der arbejder hen imod aftalte resultatmål.
 • Lønsomheds vurdering af ide’er samt prioritering og delegering af godkendte budgetter
 • Overskuds kløft, kapacitets brist og likviditetsbrist kan udfyldes med ideer og projekter
 • Prioritering indenfor bestående rammer. Falde bort og Komme til kalkuler vedr. virksomhedens strategiske grundlag kan defineres, konsekvensberegnes og indbygges i den bestående virksomhedsramme, som derved forandres - indskrænkes eller udvides.
 • Budgetterne danner grundlag for næste periodes resultatmål og handlingsprogram
 • Tilbagemeldinger og dataimport  fra ERP- systemer foretages iht due-date kalender

Analyser med grafisk afbildning for præsentationer, notater og rapporter i A5 format.

Udtræk fra ERP systemer udgør det registreringsmæssige, diciplinære og revisorkontrollerede grundlag i almindeligt regnskabsregi

De udtrukne data omvurderes til ledelsesmæssigt regnskabsregi (lagre og vareforbrug vurderes til standard, kapacitets-omkostninger sær- og sam-bestemmes i de primære og sekundære resultatcentre, hjælpe-afdelingers stykomkostninger opgøres) og udgør grundlaget for sidste fase i ledelsens gøremåls-proces - Budgetkontrollen - iht Kapacitetsregnskabets opstillingsformer  i simultan overensstemmelse med den til enhver tid gældende organisationsstruktur. 

Budgetkontrol og afvigelsesforklaring i ledelses- og resultatsammenhæng gennemføres med Business Manager - dekomponeret og i henhold til undtagelsesprincippet (kalkulations differencer rapporteres når og hvor de opstår) - fri for informationsstøj fra aktivers værdiansættelse, periodiseringer, fordelinger og med overflødiggørelse af efterkalkulationer.

Den efterfølgende planlægning i henhold til  Kapacitetsregnskabets enkle og overskuelige regler for budgetsammenstilling resulterer i et opdateret, vurderet, prioriteret og ønsket handlingsprogram med tilhørende budget for resultatcentre og kan på sum eller kontoniveau (hvis det ønskes) og i regnskabsregi  tilbageføres til ERP systemets regnskabs modul efter en sidste efterbehandling og baglæns omvurdering af talmaterialet. Nedenfor ses et screen dump med udtræk fra det internet-baserede regnskabsprogram e-conomic , som leverer faktiske regnskabsresultater til Corporate Workflow. Den unike rapportgenerator i Business Manager fletter data i alle dets ønskede dimensioner efter resultatansvar eller til analyse- og beslutningsstøtte.

 

 

Virksomheder på volatile finans- og råvaremarkeder kan overskue og afdække sine positioner og derved skabe overblik og større sikkerhed imod tab og mindske sandsynligheden for financielt stress og likviditetsklemme.

Vi arbejder efter Scrum-modellen, hvor vi deler vores værdiskabende ERP-integration op i fire 14 dages sprints. Efter hver sprint holder vi Scrum-møde med deltagelse af kundens projektleder. Vores kunder har derfor altid detaljeret indsigt i projektets fremdrift og er med til at tage de beslutninger og gøre de overvejelser, der altid vil opstå i et større projekt. Pointen er at gøre tingene enkle og ikke unødigt kompliceret. En fasevis implementering i mindre etaper medfører endvidere hurtige synlige resultater.

Vores teams består af erfarne udviklere, der har mange års erfaring i at planlægge og sammensætte løsninger der fungerer i praksis, og de ved, hvordan man løser de udfordringer, der altid vil opstå undervejs. Også i projektprocessen får I spidskompetent sparring både teknisk, visuelt vel at mærke i brugervenlig form.

Resultatet af projektprocessen er, at vi kommer i mål til tiden og til den aftalte pris. Og med en løsning, der er endnu bedre i praksis end det er muligt at beskrive med ord på disse sider.

 

Copyrights - JAWICO Tooling, Inc.

 

Sidst opdateret ( Saturday 12. November 2016 )
Læs videre...
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB